Sprawozdania Finansowe - Informacje

1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 kwietnia 2015 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59